Tere tulemast Luce Kooli kodulehele!

Luce Kool on väike, õpilase individuaalset arengut toetav, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool. Kool võimaldab omandada mitmekülgset haridust  õppijast lähtuvalt ja läbi praktilise kogemise. Kool toetab iga meie õpilase kujunemist inimeseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab sellega kaasa kogukonna arengule ning määratleb end oma rahva liikmena.

Luce Kool avati 1.septembril 2017 Kuressaares, tegutseme ühes hoones koos Naerusuu lasteaiaga. Kooli  (ka lasteaia) pidajaks on MTÜ Saarepiiga Koolitus. Meie kool on kuue klassiline kogukonnakool, kus koos tegutsevad õpilased ja nende pered (vanemad, vanavanemad, õed-vennad) ning kooli töötajad.

Alates 2020 on Luce Kool liitunud Liikuma kutsuva kooli võrgustikuga on ja on  2019 aastast alustavat õpetajat toetav kool.

Kooli nimi on inspireeritud estofiil

Johann Wilhelm Ludwig von Luce [l’uutse] tegevusest Saaremaal.

Tema panus Saaremaa looduse, hariduse ja kultuurilukku on väärt mäletamist ja väärtustamist.

1817. aastal algatas ta Kuressaare Eesti Elementaarkooli tegevuse, mis oli teine seda tüüpi kool Eestis. Kultuuriedendajana asutas ta 1817. aastal ka Kuressaares esimese Eesti küsimuste uurimise ühingu “Ehstnische Litterarische Gesellschafti” (Kuressaare Eesti Selts), mida on  peetud 1838. aastal asutatud Õpetajate Eesti Seltsi üheks eeskujuks.

Johann Wilhelm Ludwig von Luce pühendas end Eestis olles kolmele olulisemale valdkonnale, just neid  valdkondi peame oluliseks ka Luce Kooli tegevuses ning  läbi nende püüame toetada väikese inimese arengut ning teed oma annete avastamiseni.