Tere tulemast Luce Kooli kodulehele!

Luce Kool on väike, õpilase arengule orienteeritud, terviklikku isiksust arendav ja koostööd soosiva turvalise õpikeskkonnaga kool. Kool võimaldab omandada mitmekülgset haridust lähtuvalt õppija individuaalsusest ning toetab iga meie õpilase kujunemist inimeseks, kes tuleb edukalt toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab sellega kaasa kogukonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena.

Luce Kool avati 1.septembril 2017 Kuressaares, tegutseme ühes hoones koos Naerusuu lasteaiaga. Kooli  (ka lasteaia) pidajaks on MTÜ Saarepiiga Koolitus. Meie kool on kogukonnakool, kus koos tegutsevad õpilased ja nende pered (vanemad, vanavanemad, õed-vennad) ning kooli töötajad.

Kooli nimi on inspireeritud estofiil

Johann Wilhelm Ludwig von Luce tegevusest Saaremaal.

Tema panus Saaremaa looduse, hariduse ja kultuurilukku on väärt mäletamist ja väärtustamist.

1817. aastal algatas ta Kuressaare Eesti Elementaarkooli tegevuse, mis oli teine seda tüüpi kool Eestis. Kultuuriedendajana asutas ta 1817. aastal ka Kuressaares esimese Eesti küsimuste uurimise ühingu “Ehstnische Litterarische Gesellschafti” (Kuressaare Eesti Selts), mida on  peetud 1838. aastal asutatud Õpetajate Eesti Seltsi üheks eeskujuks.

Johann Wilhelm Ludwig von Luce pühendas end Eestis olles kolmele olulisemale valdkonnale, just neid  valdkondi peame oluliseks ka Luce Kooli tegevuses ning  läbi nende püüame toetada väikese inimese arengut ning teed oma annete avastamiseni.

Luce – valgus (itaalia keeles), annab kooli eesmärkidele ja tegevusele veelgi sügavama ja laiema tähenduse.