Luce Kooli põhikiri on leitav siit.

Kooli arengukava leiate siin.

Kooli õppekava üldosa leiate siin.

Ainekavad on leitavad siin.

Vastuvõtukord on leitavad siin.

Kodukord on leitavad siin.