Luce Kooli põhikiri on leitav siit.

Kooli arengukava leiate siin.

Kooli õppekava üldosa leiate siin.

Ainekavad on leitavad siin.

Luce Kooli tekli statuut.

Vastuvõtukord on leitavad siin.

Luce Kooli kodukord

Riiklik järelevalve  2019 Luce Kooli õiend