Direktor – TIIA LEPPIK

Pedagoogide esindaja – BRITA PÄRTEL

Lapsevanemate esindaja – RIIN SUIK

Pidaja esindaja – JOHANNES KAJU

Kogukonna esindaja – KAIRIT LINDMÄE