Direktor – TIIA LEPPIK

Pedagoogide esindaja – KRISTI ANNISTE

Lapsevanemate esindaja – KRISTIN LAURI

Pidaja esindaja – JOHANNES KAJU

Kogukonna esindaja – RENATE PIHL