Luce Kooli TEKLI STATUUT

Luce Kooli tekkel on tumehalli põhja, valge randi ja lilla triibuga, madal nahast nokaga sametkangast müts. Tekli servale on tikitud kiri „LUCE KOOL“ ning mütsi põhjale kooli tikitud logo.

Tekli valmistamise ning väljastamise õigus kuulub Luce Koolile .

 1. Tekli kandmise eesmärk
  • Kujundada tekli kandjate seas ühtekuuluvustunnet ning rõhutada oma kooli identiteeti.
  • Tugevdada igas õpilases austust oma kooli vastu.
  • Suurendada kooli nähtavust ühiskonnas.
  • Tõsta õpilaskonna autoriteeti rahva seas.
 1. Tekli kandmise õigus
  • Tekli kandmise õigus on igal Luce Kooli õpilasel, kooli õpetajal/töötajal.
  • Tekkel väljastatakse igale kandjale tähtajatult ning üldjuhul vaid üks eksemplar.
  • Teklit tohib kanda ainult selle omanik ja seda ei tohi anda kandmiseks selleks õigust mitteomavale isikule.
  • Tekli kandmise õigus kaob ebaväärika käitumise ja/või koolist välja heitmise tõttu.
  • Tekli kandmise hea tava korduval rikkumisel kaotab omanik õiguse tekli kandmiseks ja see tuleb tagastada Luce Koolile.
 1. Luce Kooli tekli kandmise hea tava
  • Teklit võib kanda iga päev. Kindlasti kantakse teklit kooli tähtpäevadel, pidulikel aktustel ning kooli koosviibimistel. Teklit on soovitav kanda ka väljaspool kooli ruume.
  • Tekli kandja esindab Luce Kooli põhiväärtusi.
  • Teiste koolidega kohtumistel kantakse teklit kui Luce Kooli õpilaskonna ühtsust väljendavat sümbolit.
  • Tekli kandmine on lubatud korrektse riietusega. Lubamatu on tekli kandmine spordirõivastes.
  • Tekli kandmise juurde kuulub viisakas käitumine, mis on kooskõlas ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidega ja kooli reeglitega.
  • Tekkel tuleb hoida puhtana ja algses vormis. Tekli kandmisel peab nokk alati olema suunaga otse ette ja tekkel peab olema kandjale sobiva suurusega.
  • Lubamatu on Luce Kooli teklil mittetähenduslike ilustuste kandmine (näiteks mitmesugused suveniirmärgid, päikeseprillid jt.).
  • Tervitamine tekli kandmisel toimub selle kergitamisega.
  • Teklit ei kanta söögilauas ega tualettruumis.
 1. Tekli kandmine tseremooniatel
  • Siseruumides paljastatakse pea Eesti Vabariigi riigilipu sissekandmisel, riiklike hümnide laulmisel, leinatseremoonial ja kirikus. Neil juhtudel hoitakse teklit vasaku käe randmel, nokk eespool. Muudel juhtudel jäetakse siseruumides tekkel pähe.
  • Välitingimustes paljastatakse pea riigilipu heiskamisel ja langetamisel, riiklike hümnide laulmisel, leinatseremoonial, kiriklikul tseremoonial või muudel juhtudel, kui selleks on antud vastavad juhised.
  • Lipu kandjatel ja saatjatel on tekkel peas. Lipu alusele seadmise järel paljastatakse pea kirikus ja leinatseremoonial.
 1. Tekli väljastamise kord
  • Luce Kooli tekli väljastamise õigus on kooli juhtkonnal.
  • Kandja kinnitab tekli saamist oma allkirjaga.
  • Koos tekliga tutvustatakse kandjale üle ka „Luce Kooli tekli statuut“i, mis on saadaval ka kooli kodulehel.
  • Teklit võib kinkida Luce Kooli ees märkimisväärseid teeneid omavatele isikutele Luce Kooli juhtkonna otsusel. Nimetatud isikutele antakse tekkel üle pidulikul tseremoonial.
  • Tekli kaotamisel või selle tahtlikul rikkumisel uut teklit ei väljastata.