Luce Kooli koolivaheajad

2022/2023 õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a. 

Luce Kooli päevakava I kooliastmele:

Luce Kooli päevakava I klassile:

Kell 08:45–13.00 või 14.00 üldõpetuslik tööviis ja individualiseeritud koosõpe – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00  kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm või huvitegevus  13.00 – 15.30

Luce Kooli päevakava II klassile:

Kell 08:45–14.45 üldõpetuslik tööviis ja individualiseeritud koosõpe – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm või huvitegevus 14.00 – 15.30

Luce Kooli päevakava III klassile:

Koolipäeva algus 8.45

Päevakavas üldõpetus, ainetunnid, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega. Meetodina rakendatakse lisaks individualiseeritud koosõpet. 

Õppetundide arv nädalas arvestatud vastavalt õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Pikapäevarühm või huvitegevus 14.00 – 15.30

Luce Kooli päevakava II kooliastmele:

Koolipäeva algus 8.45

Päevakavas üldõpetus, ainetunnid, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega.

Meetodina rakendatakse lisaks individualiseeritud koosõpet. 

Õppetundide arv nädalas arvestatud vastavalt õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.30 kooli sööklas.

Ainekonsultatsioonid vastavalt õpetajatega kokkuleppele.

Õppeasutuste järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

KATRIN OHAKAS ekspert (Saare-, Tartu- ja Jõgevamaa)

KONTAKT – 7354068; 56870346, katrin.ohakas@hm.ee

Õppenõukogu koosolekute ajad 2022/2023 õppeaastal:

18.10.2022

13.12.2022

11.04.2023

06.06.2023

29.08.2023