Luce Kooli koolivaheajad

2021/2022. õppeaastal

  • I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;
  • II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
  • III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
  • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;
  • V vaheaeg 14. juuni – 31. august 2022.

Luce Kooli päevakava I klassile:

Kell 08:45–13.00 või 14.00 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine kell 11.00 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm esmaspäev – neljapäev 13.00 – 15.30

Pikapäevarühm reedel 13.00 – 15.00

Luce Kooli päevakava II klassile:

Kell 08:45–14.00 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm 14.00 – 15.30

Luce Kooli päevakava III klassile:

Koolipäeva algus 8.45

Päevakavas üldõpetus, ainetunnid, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega;

õppetundide arv nädalas arvestatud vastavalt õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Luce Kooli päevakava IV ja V  klassile:

Koolipäeva algus 8.45

Päevakavas üldõpetus, ainetunnid, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega;

õppetundide arv nädalas arvestatud vastavalt õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Õppeasutuste järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

KATRIN OHAKAS ekspert (Saare-, Tartu- ja Jõgevamaa)

KONTAKT – 7354068; 56870346, katrin.ohakas@hm.ee

Õppenõukogu koosolekute ajad 2021/2022 õppeaastal

14.12.2021

12.04.2022

31.05.2022

29.08.2022