Luce Kooli koolivaheajad

2017/2018. õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

Luce Kooli päevakava I klassile:

 • 8:00 Kooli saabumine
 • 8:45 Kooli hommikutervitus
 • 9:00 Õppetegevused
 • 11:00 Koolilõuna
 • 11:30 Õppetegevused
 • 13:00 Pikapäeva tegevused ja ringid
 • 14:45 Õhtutoode
 • Kuni 16:00 pikapäeva tegevused

Luce Kooli päevakava II klassile:

 • 8:00 Kooli saabumine
 • 8:45 Kooli hommikutervitus
 • 9:00 Õppetegevused
 • 11:30 Koolilõuna
 • 11:30 Õppetegevused
 • 14:00 Pikapäeva tegevused ja ringid
 • 14:45 Õhtutoode
 • Kuni 16:00 pikapäeva tegevused

Õppeasutuste järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkond (Tallinn) – Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pärje Ülavere, Parje.Ylavere@hm.ee, tel 5346 4448.

Õppenõukogu koosolekute ajad 2017/2018 õppeaastal

27.08.2017 kell 10.00
19.12.2017 kell 13.30
29.04.2018 kell 14.00
07.06.2018 kell 14.00