Luce Kooli koolivaheajad

2020/2021. õppeaastal

  •      I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
  •      III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
  •      IV vaheaeg  19. aprill – 25. aprill 2021;
  •      V vaheaeg  14. juuni – 31. august 2021.

Luce Kooli päevakava I klassile:

Kell 08:45–13.00 või 14.00 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine kell 11.00 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm esmaspäev – neljapäev 13.00 – 15.30

Pikapäevarühm reedel 13.00 – 15.00

Luce Kooli päevakava II klassile:

Kell 08:45–14.00 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm 14.00 – 15.30

Luce Kooli päevakava III klassile:

Koolipäeva algus 8.45

Päevakavas üldõpetus, ainetunnid, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega;

õppetundide arv nädalas arvestatud vastavalt õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Luce Kooli päevakava IV klassile:

Koolipäeva algus 8.45

Päevakavas üldõpetus, ainetunnid, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega;

õppetundide arv nädalas arvestatud vastavalt õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine vahemikus 11.00 – 12.00 kooli sööklas.

Õppeasutuste järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

KATRIN OHAKAS ekspert (Saare-, Tartu- ja Jõgevamaa)

KONTAKT – 7354068; 56870346, katrin.ohakas@hm.ee

Õppenõukogu koosolekute ajad 2020/2021 õppeaastal

15.12.2020

13.04.2021

01.06.2021

27.08.2021