Luce Kooli koolivaheajad

2019/2020. õppeaastal

  •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg  20. aprill – 26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg 10. juuni – 31. august 2020

Luce Kooli päevakava I klassile:

Kell 08:45–13.00 või 14.00 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine kell 11.00 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm 13.00 – 16.00

Luce Kooli päevakava II klassile:

Kell 08:45–14.00 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine kell 11.00 või 11.30 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm 14.00 – 16.00

Luce Kooli päevakava III klassile:

Kell 08:45–14.45 üldõpetuslik tööviis – päevakavas üldõpetus, õppetegevused vahelduvad kasvatustegevusega; õppetundide arv nädalas vastab õppekava tunnijaotusplaanile.

Toitlustamine kell 11.30 kooli sööklas.

Pikapäeva rühmas osalejatele eine kell 14.45

Pikapäevarühm 15.00 – 16.00

Õppeasutuste järelevalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkond (Tallinn) – Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pärje Ülavere, Parje.Ylavere@hm.ee, tel 5346 4448.

Õppenõukogu koosolekute ajad 2019/2020 õppeaastal

27.08.2019 kell 10.00

17.12.2019 kell 15.00

14.04.2020 kell 15.00

02.06.2020 kell 15.00

25.08.2020 kell 10.00