Missioon

ehk mille nimel tegutseme

Meie missioon on luua igale lapsele kasvamiseks ja arenemiseks tingimused, kus tal on võimalus kujuneda terviklikus isikuks, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, julge ja ettevõtlik ning vastutab oma tegude eest.

Visioon

ehk meie helesinine unistus

Luce Kool on kvaliteetset haridus- ja õpikeskkonda pakkuv kogukonnakool Saaremaal – kool, kus väärtustatakse õppimist aktiivse tegevuse teel  ning toetatakse lapse arengut läbi individuaalse loomupärase uudishimu.

 

Kooli vapil on kooli nimi kujutatud traditsioonilisel vapikujutisel, mida kaunistab 7 kiirega päike.
Päike on valguse ja soojuse sümbol ja meie kooli jaoks on igal kiirel oma kindel tähendus. Ehk iga kiir näitab meie kooli ühte alusväärtust:

  • Koostöö
  • Suhted
  • Unikaalsus
  • Loovus
  • Ettevõtlikkus
  • Individuaalsus
  • Tasakaal

Samuti on päike olulise sümbolina kujutatud Johann Wilhelm Ludwig von Luce suguvõsa vapil.