Igaüks on geenius!

on meie kindel veendumus ning siht selle leidmisel ja arendamisel

Missioon

Meie missioon on luua igale lapsele kasvamiseks ja arenemiseks tingimused, kus tal on võimalus kujuneda terviklikus isikuks, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, julge ja ettevõtlik ning vastutab oma tegude eest.

Visioon

Luce Kool on kvaliteetset haridus- ja õpikeskkonda pakkuv kogukonnakool Saaremaal – kool, kus väärtustatakse õppimist aktiivse tegevuse teel  ning toetatakse lapse arengut läbi individuaalse loomupärase uudishimu.

Luce aadlivapil, mis kujutab mere kohale tõusnud ja selles vastupeegelduvat päikest, demonstreerib selgelt tema iseteadvust ja elusihti valgustajana. Vapi deviis on armas sõnademäng aga väljendab ilmekalt ka Luce Kooli põhimõtteid õpilase arendamisel: Luce sua lucet – valgustajalik üleskutse vaimsele autonoomiale ja iseseisvale mõtlemisele.

Nii on meie kooli logol  kooli nimi kujutatud traditsioonilisel vapikujutisel, mida kaunistab 7 kiirega päike.
Päike on valguse ja soojuse sümbol ja meie kooli jaoks on igal kiirel oma kindel tähendus. Ehk iga kiir näitab meie kooli ühte alusväärtust:

  • koostöö
  • suhted
  • individuaalsus
  • unikaalsus
  • tasakaal
  • loovus
  • ettevõtlikkus